Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

22-05-2021

Til alle medlemmer

Med henvisning til OBBC’s vedtægters § 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, som på grund af tidligere udmeldte forsamlingsforbud er rykket til

Torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.00 iOBBC, Rugårdsvej 23, 5000 Odense (holdsalen på 2. sal)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – det vil sige senest torsdag den 3. juni 2021 – via mail til formand@obbc.dk.

Dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag til dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen – det vil sige senest onsdag den 9. juni 2021. Dagsordenen kan ses på opslagstavlen samt på OBBC´s hjemmeside. Regnskab samt evt. indkomne forslag kan på forespørgsel ses i receptionen.

Ifølge vedtægterne skal man være medlem af OBBC for at kunne stille forslag til dagsordenen, og man skal have været medlem i OBBC i et år for at kunne stille op til valg.

Lønnede medarbejdere er ikke valgbare.

Medlemmer, som ønsker at stille op til valg, meddeler deres kandidatur på selve generalforsamlingen, hvor hver kandidat får mulighed for kort at præsentere sig.

Kun medlemmer uden kontingentrestance, som medbringer gyldigt medlemsbevis, og som har været medlem i mindst tre måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen.

Som dokumentation for gyldigt medlemskab, skal tilmelding til generalforsamlingen ske via ”online booking” (holdbooking) på OBBC’s hjemmeside.

Der bydes på sandwich og øl/vand i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i OBBC