Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

22-05-2021

Til alle medlemmer
(Opdateret d 31/1-22)

Dagsorden til ordinær generalforsamling
Mandag den 7.  februar 2022 kl. 19.00       

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab* for 2021 – til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for 2022
 5. Behandling af indkomne forslag*
 6. Valg af
 7. Formand for 2 år

Formand Winnie Wolf – modtager ikke genvalg

 • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsesmedlem Tina Aagren-Svendsen – modtager gerne genvalg

   Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsesmedlem Betina Krogh – modtager ikke genvalg

 •     Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år

1. suppleant – ledig

2. suppleant – ledig

 • Valg af kritisk revisor for 1 år

Bjørn Petersen – modtager gerne genvalg

 • Eventuelt

*Regnskab samt indkommet forslag er tilgængelig i receptionen.